Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”).

Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů  prodávajícím v zákonem stanoveném rozsahu jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo za účelem zasílání pracovně právních sdělení  kupujícímu, a to prodávajícím MASOVÁ bedýnka s.r.o., Jar. Svobody 476/21, 664 47 Střelice, IČO: 10955186, zapsáno C 123815/KSBR Krajský soud v Brně

MASOVÁ bedýnka s.r.o., Jar. Svobody 476/21, 664 47 Střelice, IČO: 10955186, zapsáno C 123815/KSBR Krajský soud v Brně,  jako prodávající ukládá osobní údaje kupujícího po dobu 10 let od poskytnutí tohoto souhlasu. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.